Потребител: Парола:

Базови химикали

Вашето търсене върна 132 резултат(а).

ИмеCAS №ФормулаСинонимиОпаковка
Активен въглен----
Алуминиев сулфат7784-31-8---
Алуминиев хлорид хептахидрат----
Амониев бифлуорид7664-39-3 ---
Амониев нитрат-NH4NO4амониева селитра-
Амониев персулфат7727-54-0(NH4)2S2O8Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER EINECS 231-786-5, HS 28334000, RTECS SE0350000 ADR/RID 5.1/O 2 III, UN 1444, LGK 5.1B, WGK 1-
Амониев сулфат7783-20-2 (NH4)2SO4--
Амониев флуорид----
Амониев хлорид12125-02-9NH4ClSalmiac, Sal ammoniac, EINECS 235-186-4, HS 28271000, RTECS BP4550000,LGK 10-13, WGK 125 kg
Амониев хлорид, ч.з.а.----
Амониев хлорид, чист BASF----
Амоняк 25% разтвор (амонячна вода)1336-21-6NH4OHAmmonia aqueous, Ammonia water, Ammonium hydroxide, EINECS 215-647-6, HS 28142000, RTECS BQ9625000, ADR/RID 8/C 5 III, UN 2672, LGK 8B, WGK 2-
Бариев карбонат513-77-9 ---
Бариев сулфат7727-43-7 BaSO4Barium sulfate, EINECS 231-784-4, HS 28332700, RTECS CR0600000, LGK 10-13, WGK nwg-
Бариев сулфат (”Барит”)----
Бариев сулфат фармакопеен----
Бариев хлорид13061-37-2 ---
Бентонит----
Боракс декахидрат----
Борна киселина10043-35-3H3BO3Boric acid, EINECS 233-139-2, HS 28100090, RTECS ED455000025 kg
Борна киселина, ч.з.а.----
Винена киселина87-69-4 HO2CCH(OH)CH(OH)CO2Hтартарова киселина, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, L(+)-Tartaric acid, E 334, EINECS 201-766-0, HS 29181200, RTECS WW7875000, LGK 10-13, WGK 1-
Водороден пероксид7727-84-1 H2O2перхидрол, водороден прекис, Hydrogen peroxide, Perhydrol, EINECS 231-765-0, HS 28470000, RTECS MX0899000, ADR/RID 5.1/OC 1 II, UN 2014, LGK 5.1B, WGK 1-
Етилсиликат Динасил 40----
Железен сулфат (феросулфат)7782-63-0 ---
Защитни лакове----
Златен хлорид----
Златен хлорид, жълт----
Изопропил нитрат1712-64-7 ---
Кадмиев оксид1306-19-0 CdOEINECS 215-146-2-
Калаен (II) сулфат----
Калаен (II) хлорид дихидрат----
Калаен (И) оксид----
Калиев карбонат584-08-7 ---
Калиев метабисулфит----
Калиев нитрат7757-79-1 KNO3Nitric acid potassium salt, Potassium nitrate, EINECS 231-818-8, HS 28342100, RTECS NN1350000, ADR/RID 5.1/O 2 III, UN 1486, LGK 5.1B, WGK 1-
Калиев перманганат7722-64-7KMnO4Permanganic acid potassium salt, EINECS 231-760-3, HS 28416100, RTECS SD6475000, ADR/RID 5.1/O 2 II, UN 1490, LGK 5.1B, WGK 3-
Калиев персулфат7727-21-1 ---
Калиев сулфат7778-80-5K2SO4Potassium pyrosulfate, Potassium sulfate, EINECS 231-915-5, HS 31043000, RTECS TT5900000, LGK 10-13, WGK 1-
Калиев хлорид7447-40-7 KClPotassium chloride, EINECS 231-211-8, HS 31042090, RTECS TS8050000, LGK 10-13, WGK 1-
Калиев хлорид, чист7447-40-7 KClPotassium chloride, EINECS 231-211-8, HS 31042090, RTECS TS8050000, LGK 10-13, WGK 1-
Калиева основа1310-58-3KOHCaustic potash, Potassium hydroxide, Potassium oxide hydrate, EINECS 215-181-3, HS 28152010, RTECS TT2100000, ADR/RID 8/C 6 II, UN 1813, LGK 8B, WGK 1-
Калиево-натриев тартарат (сегнетова сол)----
Калиево-сребърен цианид----
Калциев стеарат1592-23-0C36H70CaO4Calcium stearate, EINECS 216-472-8, HS 29157030, RTECS WI3000000, LGK 10-13, WGK nwg-
Калциев хлорид10043-52-4 ---
Кобалт на прах----
Кобалтов ацетат----
Кобалтов карбонат----
Кобалтов нитрат10026-22-9 ---
Кобалтов оксид----
Кобалтов сулфат S20/70010124-43-3 CoSO4EINECS 233-334-2-
Кобалтов хидроокис В20/640----
Кобалтов хлорид7791-13-1 ---
Комплексон II (Trilon B Powder)----
Комплексон III (Trilon BD)----
Комплексон IV (Trilon BS)----
Криолит, синтетичен----
Лимонена киселина монохидрат----
Магнезиев оксид1309-48-4 ---
Магнезиев стеарат----
Магнезиев сулфат пентахидрат10034-99-8 ---
Магнезиев сулфат хептахидрат10034-99-8 ---
Манганов карбонат----
Манганов сулфат----
Мед на прах----
Меден (II) сулфат пентахидрат, ч.з.а.----
Меден ацетат----
Меден сулфат, чист----
Меден хлорид----
Молибденов бисулфид----
Натриев ацетат127-09-3 CH3COONaAcetic acid sodium salt, Sodium acetate, EINECS 204-823-8, HS 29152200, RTECS AJ4300010, LGK 10-13, WGK 1-
Натриев глюконат----
Натриев дихромат дихидрат7789-12-0 ---
Натриев карбонат (калцинирана сода)497-19-8 Na2CO3Anhydrous soda, Soda ash, Sodium carbonate, EINECS 207-838-8, HS 28362000, RTECS VZ4050000, LGK 10-13, WGK 1-
Натриев метабисулфит7681-57-4Na2O5S2Disulfite, Pyrosulfite, Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, EINECS 231-673-0, HS 28321000, RTECS UX8225000, LGK 10-13, WGK 1-
Натриев метасиликат----
Натриев нитрат7631-99-4 NaNO3Chile salpeter, Nitric acid sodium salt, Sodium nitrate, EINECS 231-554-3, HS 31025090, RTECS WC5600000, ADR/RID 5.1/O 2 III, UN 1498, LGK 5.1 B, WGK 1-
Натриев перборат тетрахидрат13517-20-9NaBO2. H2O2. 3 H2OSodium perborate tetrahydrate, EINECS 239-172-9, HS 28403000, RTECS SC7350000, ADR/RID 5.1/PG 2, UN 1479, LGK 10-13, WGK 1-
Натриев персулфат, чист----
Натриев станат----
Натриев станат, чист----
Натриев сулфат7757-82-6 Na2SO4Sodium sulfate, EINECS 231-820-9, HS 28331100, RTECS WE1650000, LGK 10-13, WGK 1-
Натриев сулфид, технически27610-45-3 ---
Натриев сулфид, чист27610-45-3 ---
Натриев тиосулфат7772-98-7 Na2O3S2Antichlor, Sodium thiosulfate, EINECS 231-867-5, HS 28323000, RTECS XN6476000, LGK 10-13, WGK 1-
Натриев триполифосфат----
Натриев флуорид7681-49-4 ---
Натриев фосфат третичен, чист----
Натриев хипофосфит7681-53-0 ---
Натриев хипохлорид7681-52-9 ---
Натриев хлорид7647-14-5 NaClSodium chloride, EINECS 231-598-3, HS 25010091, RTECS VZ4725000, LGK 10-13, WGK 1-
Натриев хлорид, фин (готварска сол)7647-14-5 NaClSodium chloride, EINECS 231-598-3, HS 25010091, RTECS VZ4725000, LGK 10-13, WGK 1-
Натриева основа1310-73-2 NaOHEINECS 215-185-5, натриева основа, сода каустик25kg
Натриева основа на люспи1310-73-2NaOHEINECS 215-185-5, натриева основа, сода каустик-
Натриева основа, ч.з.а.----
Никелов активатор С-12, неконцентриран----
Никелов карбонат3333-67-3-EINECS 222-068-2, nickel carbonate50kg
Никелов оксид----
Никелов сулфамат----
Никелов сулфат10101-97-0NiSO4EINECS 232-104-925kg
Никелов флуорид----
Никелов хидрооксид11113-74-9 -EINECS 234-348-1-
Никелов хлорид7791-20-0-EINECS 231-743-0-
Оловен оксид - жълт1317-36-8 ---
Оловен оксид - червен----
Паладиев двухлорид, чист----
Родиев сулфат----
Силикагел----
Сребърен нитрат7761-88-8 AgNO3EINECS № 231-853--
Сребърен оксид----
Сребърен сулфат----
Сребърен цианид----
Стеарин----
Твърд парафин8002-74-2-Paraffin wax, EINECS 232-315-6, HS 27129099, RTECS RV03500000, LGK 10-13, WGK nwg-
Течен парафин8012-95-1-Paraffin liquid, Paraffin oil, EINECS 232-384-2, HS 27101985, RTECS PY8030000, LGK 10, WGK 1-
Тиокарбамид----
Урея57-13-6 CO(NH2)2Карбамид, Carbamide, Carbonyldiamide, Urea, EINECS 200-315-5, HS 31021010, RTECS YR6250000, LGK 10-13, WGK 1-
Фенолфталейн----
Ферисулфат----
Ферихлорид7705-08-0---
Формалин - стабилизиран50-00-0HCHOAldehyde C1, FA, Formaldehyde, Formalin, Methanal, EINECS 200-001-8, HS 29121100, RTECS LP8925000, ADR/RID 8/C 9 III, UN 2209, LGK 6.1A, WGK 2-
Хромен сулфат----
Хромов анхидрид1333-82-0CrO3Хромов триоксид, хромов (VI) оксид, хромова киселина, EINECS 215-607-8, HS 28191000, RTECS GB6650000, ADR/RID 5.1/OC 2 II, UN 1463, LGK 5.1B, WGK 350kg
Хромов оксид, зелен----
Цианиден карбон трол С-9----
Цинк на прах7440-66-6 ---
Цинков нитрат, чист10196-18-6 ---
Цинков оксид1314-13-2 ZnOЦинков окис, Zinc oxide, EINECS 215-222-5, HS 28170000, RTECS ZH4810000, ADR/RID 9/M 7 III, UN 3077, LGK 10-13, WGK 2-
Цинков стеарат557-05-1 ---
Цинков сулфат, технически, марка В7446-20-0---
Цинков хлорид7646-85-7ZnCl2Zinc chloride, EINECS 231-592-0, UN 2331, HS 28273600, RTECS ZH1400000, ADR/RID 8/C 2 III, LGK 8B, WGK 325kg